బాపు గీసిన బొమ్మలంటే మనసుకు మనోహరంగా కనిపిస్తాయి. మరి మనోహరమైన రూపాలు అయిన సీతారాములను బాపు వెండితెరపై చూపితే ఇంకెలా ఉంటుందో? అంటే బాపు వెండిబొమ్మ సీతాకళ్యాణం తెలుగుఓల్డ్ మూవీ చూడాల్సిందే… చూడదగిన తెలుగు ఓల్డ్ భక్తి మూవీలలో