7th సెన్స్ 6th సెన్స్ తో ఆలోచించినట్టుగా…

7th సెన్స్ 6th సెన్స్ తో ఆలోచించినట్టుగా… ఉంటుంది. కరోనా వైరస్ కానప్పటికీ అలాంటి వైరస్ తో చైనా మనపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే, భారతీయులు ఎలా ఎదుర్కొన్నారో… ఈ 7th సెన్స్ తెలుగు మూవీ తమిళ మాతృక అయితే తెలుగులోకి డబ్ చేశారు. తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీలలో మంచి హిట్ మూవీ 7th సెన్స్ తెలుగుమూవీ. ఈ మూవీకి దర్శకుడు మురుగుదాస్, నటీనటులు సూర్య, శృతి హాసన్, జానీ ట్రి గుయేన్, అభినయ, గిన్నిస్ పక్రు,…